LM Someco logo

Sosiaalisen median strategia Biolanin sisältötyön tukena

Biolan ja LM Someco aloittivat sosiaalisen median strategiatyön syksyllä 2017. Työn tavoitteena oli luoda suunta ja käytännön prosessit viestinnälle sosiaalisessa mediassa. Mukaan tarkasteluun otettiin myös valikoidut verkkosivusisällöt.

“Biolan Groupilla oli perustettuna useita eri sosiaalisen median tilejä eri aikakausilta. Kanavilla ei ollut tavoitteita eikä suunnitelmallisuutta, eikä osaan panostettu ollenkaan. Lisäksi oli painetta avata uusia tilejä”, kuvailee Biolanin Marketing Manager, Anna Perttu, lähtötilannetta strategiatyölle.

Heti alusta saakka Biolanin tavoitteena oli oppia itse kehittämään sosiaalisen median prosesseja ja sisältöjä, sekä tekemään työtä pitkäjänteisesti eteenpäin. Sosiaalisen median sisällöntuotanto haluttiin pitää talon sisällä. Strategiatyön jälkeen LM Someco onkin toiminut Biolanille sparrauskumppanina: sisältöjä ja tekemistä analysoidaan ja kehitetään analyysin pohjalta säännöllisesti. Tuloksia ja tavoitteita käydään läpi yhdessä sparraustapaamisten merkeissä.

Yksi isoimmista haasteista oli tekemisen laajuus. Biolan Group koostuu useasta eri yrityksestä: groupiin kuuluvat ammattiviljelysektorille keskittyvä Novarbo Oy, ekologisen asumisen tuotteita myyvä Biolan Ekoasuminen Oy sekä kompostoreja ja käymälöitä valmistava Favorit Tuote Oy. Strategiatyön tavoitteena oli selvittää, mitkä kanavat ovat Biolan Groupin eri yritysten osalta järkeviä ja miten niistä voitaisiin saada paras hyöty irti. Lisäksi haluttiin varmistua siitä, että kaikista kanavista tulee esiin yhtenäinen Biolan Groupin arvojen mukainen tyyli.

Strategisen suunnan kirkastusta

Biolanin tavoitteena oli saada tekemiselle lisää suunnitelmallisuutta, tavoittaa lisää ihmisiä sekä tuoda esiin edelläkävijyyttä ja asiantuntijuutta luonnonmukaisessa viljelyssä ja kiertotaloudessa. Selkeä tavoite kanavien kirkastamiseen helpotti strategiatyön aloitusta. Lisäksi työntekijöiden innostus ja sitoutuneisuus strategian työstämiseen toi potkua tekemiseen.

Strategiatyöhön sisältyi analyysityötä, yhteisiä workshoppeja, sparrauksia ja henkilöstön kouluttamista. Sosiaalisen median tekemiseen ja asiantuntijana esiintymiseen haluttiin kiinnittää mahdollisimman iso osa Biolanin yritysten työntekijöistä. Pitkäjänteisen tekemisen ja strategian jalkauttamisen ansiosta Biolan Groupin sosiaalisen median tekeminen nyt selkeämpää ja tavoitteellisempaa. Perttu kiteyttää yhteistyön hyötyjä:

”LM Somecon avulla olemme saaneet selkiytettyä minkälaista sisältöä missäkin kanavassa kannattaa julkaista ja kuinka usein. Konkreettisesti olemme saaneet lisää uusia seuraajia ja reagointeja. Sparraustapaamiset pitävät meidät hereillä sosiaalisessa mediassa tapahtuvien uudistusten ja muutosten suhteen, ja lisäksi niistä saamme vinkkejä, miten kehittää sometekemistä edelleen.”

Realistiset mittarit kehitykseen

Biolan Groupin sosiaalisen median tekemisessä on siirrytty strategiselle tasolle: tekeminen ei enää perustu mutu-tuntumaan, vaan kaikkea tekemistä mitataan ja seurataan. Uusia kanavia ei perusteta vain perustamisen takia, vaan ennen uutta kanavaa tehdään kartoitus sen tarpeesta ja tavoitteista. Lisäksi Biolan keskittyy sosiaalisen median kautta saamaan työlleen myös asiakkaiden tuen. Asiakkailta saatetaan kysyä mielipidettä uudistuksiin tai muutoksiin, ja vasta kyselyiden jälkeen tehdään päätös jatkotoimenpiteistä.

Biolan on ottanut käyttöön sosiaalisessa mediassa myös ostetun näkyvyyden. Mainonnan avulla sisällöille on saatu hyvät näkyvyydet, ja näin niiden eteen tehnyt työtunnit eivät valu hukkaan. Sosiaalisen median kanavien mittarit asetettiin strategiatyössä 2–3 vaiheeseen. Kanavien kasvutavoitteiden lisäksi haluttiin laajentaa julkaisujen orgaanista ja maksettua kattavuutta sekä sitouttaa yleisöä niin Facebookin kuin Instagramin puolella. Sivutykkääjien määrät ovat tasaisesti kasvaneet ja samalla kokonaiskattavuudet on saatu selkeään kasvuun. Reaktiot julkaisuihin ja sitoutuneisuusaste on myös saatu tavoitetasolle ja pidettyä tasaisena – mikä on erinomainen saavutus vahvasti sesonkiluonteisella alalla.

Onnistumiset tekemisessä ruokkivat intoa, ja onkin ollut hienoa huomata, miten yrityksen henkilökunta on lähtenyt tekemiseen innolla mukaan. LM Someco on kouluttanut Biolan Groupin työntekijöitä säännöllisesti eri kanavien osalta, ja asiantuntijuus tuodaan nyt esille myös omien työntekijöiden kautta. “On ollut hienoa huomata, että olemme saaneet innostettua uusia ihmisiä mukaan sosiaaliseen mediaan”, Perttu sanoo.