LM Someco logo

Kela

Sosiaalisen median ohjeistus

Kela on julkishallinnon viestinnässä edelläkävijä, joka on jo pitkään tukenut henkilöstöään, asiantuntijoitaan ja johtoaan – eli kaikkia kelalaisia – viestimään aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Uusissa linjauksissa haluttiin huomioida paremmin sosiaalisen median tämän hetkinen ympäristö.

”Halusimme ottaa linjausten tekemiseen mukaan kumppanin, jolla on monipuolista asiantuntemusta ja ymmärrystä sosiaalisesta mediasta sekä kokemusta suurten organisaatioiden henkilöstölle tehdyistä ohjeistuksista.”

Siiri Kärkkäinen
vastaava viestinnän asiantuntija
Kela

Kela kilpailutti sosiaalisen median kumppaninsa vuonna 2020 ja LM Someco valikoitui yhdeksi niistä. LM Someco toteutti Kelan sosiaalisen median ohjeistuksen uudistustyön 2021–2022. Kelan sosiaalisen median linjaukset johdettiin valtionhallinnon viestintäsuosituksista ja Kelan strategiasta. Kelan uusittu sosiaalisen median ohjeistus julkaistiin huhtikuussa 2022.

Ohjeistus koostuu ulkoisestikin julkaistavasta osuudesta sekä Kelan sisäisestä, henkilöstölle suunnatusta ohjeistuksesta, joka on hieman kattavampi. Kelan sosiaalisen median linjaukset ohjaavat jokaista kelalaista turvalliseen, vastuulliseen ja fiksuun sosiaalisen median käyttöön. Työstään innostunut ja asiantunteva kelalainen on Kelalle arvokas voimavara myös sosiaalisessa mediassa.

Uudistuneessa ohjeistuksessa panostettiin esimerkiksi tietoturvan ja tietosuojan huomiointiin nykyisen informaatioyhteiskunnan vaatimalla tavalla.

”Sosiaalinen media on täynnä mahdollisuuksia, mutta myös riskit pitää tiedostaa. Turvallinen sosiaalisen median käyttö vaatii monenlaisten näkökulmien ja asioiden huomioimista. ”

Siiri Kärkkäinen
vastaava viestinnän asiantuntija
Kela