LM Someco logo

Sisältöstrategialla 350 prosentin kasvu puolessa vuodessa

Flockler on teknologiayritys, joka tarjoaa asiakkailleen mm. alustaa, joka kerää eri sosiaalisen median sisällöt yhteen. Toni Hopponen, Flocklerin toimitusjohtaja, ymmärsi sisältömarkkinoinnin tärkeyden, mutta selkeä sisältöstrategia puuttui. Vaikka sisältöä tuotettiin paljon, se ei tuottanut odotettua tulosta liiketoiminnassa. Siksi agendalle nousi LM Somecon sisältöstrategia.

Lähestyessään LM Somecoa Hopponen ymmärsi, ettei pelkkä hyvä sisältö riitä. Taustalla pitäisi olla ymmärrys siitä, miten sisältö kuljettaa lukijaa kohti rekisteröitymistä Flocklerin ilmaiseen kokeiluversioon. Sisältömarkkinoinnin päätavoitteena on saada rekisteröitymisiä alustan ilmaiseen kokeiluversioon. Ennen yhteistyön aloittamista sisältöjen jakeluun ei juuri panostettu.

Yhteistyö LM Somecon kanssa aloitettiin sisältöstrategian suunnittelulla. Päädyttiin valitsemaan tiettyjä aihealueita, joiden ympärille tuotettaisiin useita sisältöjä. Aihealueiden sisällöt jaoteltiin vaikeusasteittain, jotta sosiaalisen median mainontaa voitaisiin kohdentaa paremmin. Jokaiseen aihealueeseen kuuluu myös ladattava materiaali, jonka avulla liidejä kerätään.

Pitkäjänteisellä sisältötyöllä loistavat tulokset

Sisältöjen suunnittelussa alettiin hyödyntää asiakasymmärrystä, ja aiheita saadaan suoraan asiakaspalvelun kohtaamista kysymyksistä. Tekstejä tuotetaan usealla eri kielellä, ja LM Someco auttaa myös sisällön jakelussa ja mainostamisessa sosiaalisessa mediassa.

Yhteistyö LM Somecon kanssa on toiminut hyvin, ja toimintatapoja muutetaan tarvittaessa ketterästi. “Yllätyin siitä, miten strategisella ja pitkäjänteisellä työllä saatiin suhteellisen lyhyessä ajassa hyviä tuloksia aikaan”, Toni kertoo.

”Kuuden kuukauden aikana orgaaninen liikenteemme kasvoi 350 %. Sen lisäksi rekisteröitymisiä ilmaiseen kokeilujaksoon oli syyskuussa 2018 67 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös kuukausittaisten uusien asiakkaiden määrä on tuplaantunut vuoden takaisesta.”

Myös puhujakutsujen ja haastatteluiden määrät ovat nousseet, etenkin sisällöissä esiintyviin teemoihin liittyen.

”Somecon sisältöstrategian ja yhteistyön myötä olen ymmärtänyt, mitä aidosti hyvä sisältö tarkoittaa, se ei ole pelkästään laatua. Sisältöjen tuottavuus vaatii sitä, että vastaa asiakkaan kysymykseen. Sisältöjen tulee tarjota ratkaisuja oikeiden asiakkaiden ongelmiin, ei pelkästään olla kiinnostavia aiheita.”

Toni Hopponen