LM Someco logo

Miten tapahtumalle luotiin uusi ilme?

Mikä Tunneäly?

Adeptus on myynnin, johtamisen ja tunneälyn asiantuntijatalo, joka on tähdentänyt tunnetaitojen merkitystä liike-elämässä jo vuodesta 2001. Tunneäly-valmennusten lisäksi Adeptuksen suosittu, jo viidettä kertaa järjestettävä Tunneäly Summit -tapahtuma kaipasi ilmeen uudistusta. Ryhdyimme LM Somecolla innolla työhön.

Tavoitteena herätellä ja luoda inspiroiva tapahtumailme

Tavoite uudistukselle oli selkeä: tapahtumailmeen tulee herättää jokin tunne ja samanaikaisesti palvella tapahtuman myyntiä. Ilmeen täytyy olla skaalautuva ja jalkautua osaksi sivustoa sekä tapahtuman markkinointia lukuisissa eri medioissa ja itse tapahtumassa. Samalla halusimme siirtyä pois asiakirjamaisuudesta kohti inspiroivampaa suuntaa.

Tunne + järki = viisaus, ja samalla tunne + järki = €

”Tekemisemme ytimessä on tunneälyn positiivinen vaikutus liike-elämässä. Tunnetaitojen kehittäminen on yrityksille numeroiden valossa tulevaisuuden kannalta merkittävä mahdollisuus.

Nämä ovat elementtejä, jotka puhuvat puolestaan. Tämä ei ole puunhalausta, vaan tunneäly on keskeisesti sidottu yrityksen tulokseen ja menestykseen.

Annoimme LM Somecolle vapaat kädet toteuttaa tapahtumamme ilmeuudistus huomioiden erityisesti ydinkohderyhmämme: liiketoimintajohto, myyntijohto ja HR-johto.”

Mikko Parikka
Tunneäly Summitin isä
Adeptuksen tunneälyvalmentaja
Toimitusjohtaja

Tapahtumailmeen rakentaminen askel askeleelta

Ensimmäinen haaste tapahtumailmeen uudistuksessa oli yhdistää viestinnässä pehmeä emootio sekä kovaksi luonnehdittu liike-elämä. Tunneälyllä on historiaa takana, mutta sen paikka ihmisten mielissä on vielä hieman hataralla pohjalla. Mitä tunneäly on ja miten se liittyy liike-elämään? Uuden ilmeen tulisi vastata yksiselitteisesti näihin kysymyksiin sekä täydentää viestiä selkeällä ja tunnistettavalla visuaalisella ilmeellä.

Karsimme tekstisisältöä, poistimme visuaalisesta ilmeestä krumeluurit ja ohjasimme navigaattorista tutuin merkein katsojan ajatukset oikeaan osoitteeseen. Käytössä olevat elementit, eli sydän, aivot ja euro, kuvaavat hyvin tunneälyn positiivista vaikutusta yrityksen menestykseen ja tulokseen, ja niistä halusimme pitää kiinni. Siirtämällä elementeissä tunteet suoraan pään sisälle pystyimme tukemaan Tunneäly Summitin kattoajatusta: hyvinvoin

Tuloksena yhtenäinen, uskottava tapahtumailme

Adeptuksen tapahtumailmeen uudistuksessa yhdistimme kaksi melko erilaista asiaa uskottavaksi kokonaisuudeksi: tunneäly ja liiketoiminta eivät välttämättä automaattisesti kuulu ihmisten mielessä yhteen, mutta ilmeuudistuksen myötä ihmisten on helpompi ymmärtää, mistä tunneälyssä on kyse ja miksi sitä kannattaa kehittää myös bisneksessä.

Tapahtuman ilme uudistui sekä visuaalisesti että viestinnällisesti, jotta tapahtumaa pystytään markkinoimaan mahdollisimman tehokkaasti eri kanavissa. Nyt tapahtumalla on yhtenäinen ilme niin tapahtumasivulla kuin ulkomainonnassa, sosiaalisen median julkaisuissa, uutiskirjeissä, bannereissa – siis kaikessa, missä tapahtumaa markkinoidaan. Uusi, yhtenäinen ilme palvelee nyt tapahtuman markkinointia läpi koko mediamixin ja herättää kohdeyleisön pohtimaan tunneälyn merkitystä.