LM Someco logo

LM Someco kirkastaa Nenäpäivän sosiaalisen median viestintää

Yhdeksän järjestön työtä tukeva Nenäpäivä-säätiö halusi lähteä kehittämään sosiaalisen median markkinointiaan datapohjaisesti. Nenäpäivä valitsi kumppanikseen sosiaalisen median strategiatyöhön LM Somecon ja yhteistyö on jatkunut jo usean vuoden ajan.

LM Somecon ja Nenäpäivän toteuttaman sisältöstrategian tulokset näkyvät niin Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa kuin LinkedInissäkin. Strategiatyössä muun muassa määriteltiin kullekin käytössä olevalle kanavalle ensisijaiset kohderyhmät ja tehtävät, sekä kaikkea tekemistä ohjaava sisältömissio, jotta kanavien käyttöä ohjaa selkeä tarkoitus. Strategiatyössä myös konseptoitiin sisältöjä.

Useamman vuoden ajan jatkuneen yhteistyön aikana ollaan pystytty tarttumaan aina ajankohtaisiin kehityskohtiin ja tarpeisiin. Täsmävalmennusten ja strategian sparraustapaamisten myötä on varmistettu, että Nenätoimiston sosiaalisen median ja sisältöjen osaaminen pysyy ajan hermolla. Näin olemme pystyneet myös päivittämään yhteistyön alussa luotua strategiaa vastaamaan alati muuttuviin sosiaalisen median viestinnän mahdollisuuksiin.

Kun useampi henkilö viestii organisaation nimissä, on tärkeää, että kaikki viestijät ovat sisäistäneet linjatun tone of voicen. Nenäpäivä työsti vastikään tone of voicea yhteistyössä LM Somecon kanssa. Käytetyn äänensävyn on säilyttävä samankaltaisena riippumatta siitä kuka tiedotteen, verkkosivun artikkelin tai sosiaalisen median julkaisun toteuttaa tai kuka vastaa puhelimeen.

LM Someco piti Nenätiimille innostavan työpajan, josta koko tiimi hyötyy suuresti. Mahtavaa, että tarpeemme ymmärrettiin oitis ja workshopin ansiosta Nenäpäivän äänensävy soljuu jatkossa paremmin koko porukalla.

Taina Tyväinen, Nenäpäivän markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Kirjallinen ohjeistus tai, kuten Nenäpäivän tapauksessa, äänensävyn checklist on mainio tuki viestinnälle. Kompakti ohjeistus auttaa samalla uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja varmistaa, että henkilövaihdoksista huolimatta organisaation tone of voice säilyy yhtenäisenä ja määritellyn linjan mukaisena.