LM Someco logo

Globaalin pörssiyhtiön sosiaalisen median kumppanuus

Metso on yksi maailman johtavista teollisuusyrityksistä, joka tarjoaa laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Metson osaaminen ja innovatiiviset ratkaisut auttavat asiakasyrityksiä tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 13 000 työntekijää yli 50 maassa.

Sosiaalinen media kasvun tukena

Vuonna 2017 LM Someco valikoitui sosiaalisen median kehityskumppaniksi. Yhteistyön päätavoitteeksi asetettiin liiketoiminnallisen kasvun tuki tehokkaasti toteutetulla ja strategisella sisältöjen jakelulla ja dialogin edistämisellä globaalisti eri sidosryhmien kesken. Strategisessa sosiaalisen median kehitystyössä on huomioitu tone-of-voicen kehittyminen ja kanavien roolitus, jotta globaali pörssiyhtiö voisi olla kanavissa lähestyttävä ja silti brändi pysyy eheänä.

Metsolle räätälöity sosiaalisen median viestinnän toimintamalli korostaa liiketoiminta-alueiden vastuuta ja vauhdittaa päätöksentekoa, minkä ansiosta nopea reagointi markkinamuutoksiin on mahdollista myös sisällöllisesti. Suunnittelutyön liiketoimintalähtöisyyttä korosti strategian keskeisten elementtien valinta Metson sosiaalisen median viestinnän pääteemoiksi.

Metson Social Media Specialist Pauliina Tiainen kertoo yhteistyön toimivan sujuvasti:

LM Somecolaiset ovat asettuneet luontevaksi osaksi tiimiä. Voimme aina olla heihin yhteydessä ja apu löytyy nopeasti – ja palvelu on ystävällistä ja aitoa. Lisäksi on erittäin hienoa, että tuloksellisuus ja suunnitelmallinen tekeminen ovat olleet aina keskeinen osa kokonaisuutta.

Reaaliaikainen data ohjaa tekemistä

Yhteistyö aloitettiin lähtötilanteen analyysillä ja työpajatyöskentelyyn perustuvan sisältöstrategian ja roadmap-suunnitelman luomisella. Strategiaa on tämän jälkeen kehitetty ja sen jalkautumista on varmistettu yhteisissä sparraustapaamisissa. Sisältö- ja kanavatyön kehitystä tuetaan reaaliaikaisesti eri kanavista dataa hakevalla dashboardilla ja tuloksia analysoidaan säännöllisesti tapaamisissa. LM Someco on valmentanut yrityksen johtoa, viestinnän ja markkinoinnin globaalia tiimiä sekä muita asiantuntijoita sosiaalisen median käytössä.

Säännönmukainen mittaaminen ja panostus sosiaaliseen median ovat tuottaneet tuloksia. Seuraamme ja raportoimme valittuja mittareita.

Niin johtoryhmän kuin toisaalta koko globaalin markkinointitiimin kiinnostus markkinointiin sosiaalisessa mediassa on kasvanut ja siten myös kehitystyöhön ja kampanjointiin on saatu lisää budjettia. Nykyisin LM Someco sekä suunnittelee Metsolle systemaattisesti optimoitua mainontaa että ostaa mediatilaa sosiaalisen median kanavissa viestien vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Mainonta tukee niin brändin tunnettuutta ja preferenssiä kuin myös myynnin kasvua.