LM Someco logo

Harvia

Brändiuudistus vahvistaa kansainväistä kasvutarinaa

Kasvustrategian tueksi saimme tehtäväksi uudistaa Harvian visuaalisen identiteetin, jonka kiteytimme Harvian Brand Bookiin.

Positiivinen haaste: kansainvälinen kasvu

Lentäjäoppilas Tapani Harvian kohtalokkaasta yölennosta räjähti käyntiin Harvian menestystarina vuonna 1950. Yli 60 maassa toimiva Harvia, maailman suurin kiuasvalmistaja, laajentaa toimintaansa edelleen kansainvälisessä Sauna&Spa-markkinassa.

Tuloksena: Harvian menestystarina jatkuu kaikissa kohtaamispisteissä

Kasvustrategian tueksi saimme tehtäväksi uudistaa Harvian visuaalisen identiteetin, jonka kiteytimme Harvian Brand Bookiin. Käsikirja sisältää ohjeet uudistetun logon käytöstä typografiaan, brändiväreistä kuvamaailmaan, visuaalisista elementeistä brändihierarkiaan ja yrityksen visuaaliseen identiteettin sekä bränditarinasta puhumisen tapaan ja sloganiin: Relaxing Moments & Natural Wellbeing.