LM Someco logo

Organisaatioviestintä ja Pride – aitoa diversiteettiä vai hyvää värisilmää?

Pride-viikko tekee sosiaalisen median kanavista ihanaa väri-iloittelua ja herättää keskusteluja. Organisaatiolle Pride tarjoilee tilaisuuden pohtia ja viestiä brändinsä diversiteettiä. Miten tähän tilaisuuteen pitäisi tarttua?

Relevanttina pysyminen on organisaatioille ja brändeille elinehto. Merkityksellisyyden rakentaminen ei kuitenkaan ole yksittäinen kampanja. Mikäli markkinoinnin tasolla toteutettu kannanotto ei kumpua organisaation toiminnasta tai heijastu henkilökunnassa, se epäonnistuu. Entistä tärkeämpää on myös valmistautua siihen, miten kannanotosta herännyttä keskustelua käydään ja kenen suulla.

Myöskään diversiteetti ei saa olla ajankohtainen asia vain silloin kun muutkin sitä liputtavat. Vuosi sitten kollegani Mikko nosti esille blogikirjoituksessaan konkreettisten tekojen merkityksen Pride-juhlinnan ytimessä:

“Tärkein kysymys Pride-juhlinnan yhteydessä ei siis olekaan se, millä kuvalla tai logomuokkauksella me osallistumme, vaan mitä konkreettista meidän yrityksessämme tehdään diversiteetin hyväksi – niin yrityksen sisällä kuin sen ulkopuolella.”

Sisältökehys auttaa valitsemaan

Viestintä on sirpaloitunut massamedioista pienemmiksi vuorovaikutuksen hetkiksi. Brändistrategiassa määritellyt tavoitemielikuvat ovat lupauksia, jotka lunastetaan jokaisessa kohtaamisessa. Näistä entistä useampi toteutuu henkilökunnan kautta. Tämä edellyttää sekä visuaalista terävyyttä (minkälaisia ihmisiä brändimme visuaalisesti heijastaa?) että näkökulmien moniäänisyyttä. Ovatko erilaiset ihmiset viestinnässämme vähemmistönsä edustajia vai asiantuntijoita muiden joukossa?

Sisältökehys perustuu ymmärrykseen siitä, mitä meidän organisaatiomme merkitsee kohdeyleisöille. Sitä kautta sisältökehys ohjaa valintojamme siitä, mihin keskusteluihin otamme osaa ja miten. Voit lukea enemmän sisältökehyksen merkityksestä aiemmasta blogikirjoituksestani.

Sisältökehys on organisaation strategian viestinnällinen pelialue.

Pelialueella viestinnän rooli on valmentaa, pitää huolta pelivälineistä ja tulkita vastustajan pelistrategiaa. Johdon tehtävä on olla pelinrakentaja, joka syöttää asiantuntijoiden lapaan puheenaiheita ja rakentaa kontekstin koko joukkueelle.

Pride-viikolla on houkuttelevaa tunnustaa väriä ja linkittyä viestinnällä tärkeään aihepiiriin. Mutta voiko organisaatio nostaa esille teemaa, vaikka siinä olisi parannettavaa oman toiminnan osalta? Tai saako henkilökunta nostaa esille asioita, joista he välittävät, mutta joista organisaatio brändinä haluaa pysyä hieman etäämmällä? Nämä isot kysymykset täytyy organisaatiossa tunnistaa ja tehdä näkyviksi.

Diversiteetti edellyttää tietoisuutta

Tiedättekin varmaan jo sen, miksi Pride osuu juuri kesäkuulle. Priden historia juontaa juurensa 1960- ja 1970-lukujen taitteeseen ja niin kutsuttuihin Stonewall-mellakoihin.

Mellakat olivat spontaani vastalause Stonewall inn -yökerhoon tehtyjä väkivaltaisia poliisiratsioita vastaan. Mellakat johtivat ensimmäiseen Pride-kulkueeseen ja LGBTQ -oikeuksia ajavien organisaatioiden järjestäytymiseen.

Vaikka tästä on aikaa jo 50 vuotta, syrjintä eri muodoissa koskettaa useita ihmisiä edelleen – myös meitä LM Somecolaisia. Siksikin monimuotoisuus ja diversiteetti teemana edellyttää organisaatioilta enemmän, kuin sen sateenkaariväritetyn väliaikaisen profiilikuvan sosiaalisessa mediassa. Yksilötasolla se vaatii tietoisuutta omista ennakkokäsityksistä ja -harhoista (unconscious bias) sekä yhteistä aktiivista toimintaa epäkohtien muuttamiseksi.

Meillä toimistoilla on vastuu suunnitella asiakkaillemme diversiteetti-tietoisia luovia ideoita, sisältöjä ja kampanjoita sekä tukea organisaatioita olemaan vuorovaikutuksessa yleisöjensä ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

ps. Koska yksi työkalumme tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentamiseksi on kieli, tilasin Sosiaali- ja terveysministeriöstä suunnittelijoiden käyttöön Mila Engelbergin oppaan “Miehiä ja naisihmisiä – suomen kielen seksismi ja sen purkaminen”.

Olkoon tämä yksi henkilökohtainen tekoni ja LM Somecon sisältökehykseen luontevasti uppoava toimenpide tasa-arvoisemman maailman eteen.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta