LM Someco logo

Moni sisältökonsepti päältä kaunis – kuten kuuluukin

Sosiaalinen media on mahtava ja inspiroiva maailmanlaajuinen visuaalisen sisällön kirjasto, jossa tarjoillaan toinen toistaan hauskempia, kauniimpia ja aidompia otoksia elämästä. Yhä enemmän ja useammin brändit kuitenkin hukkuvat kuvavirran sekaan, kun sisältö ei ole tunnistettavaa tai tavoitteellista.

Minulta kysytään usein, millaista on hyvä sosiaalisen median sisältö – kollegani Katja onkin siihen jo täällä blogissa vastannut. Itse liputan sisältökonseptien puolesta (Katja on kirjoittanut niistäkin) ja tässä tekstissä haluan kertoa visuaalisuuden merkityksestä sosiaalisen median konsepteissa

Kertauksen vuoksi totean, että olennaisinta on, että sisältökonsepti rakentaa brändiä, vastaa liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja on tunnistettava. Käyn seuraavaksi läpi neljä syytä, miksi sinunkin tulisi panostaa visuaalisuuteen, siis kuvaan tai videoon, kun pohdit sisältökonsepteja.

1. Kuva pysäyttää peukalon, teksti tukee tarinaa

Kun avaat Instagramin, mitä näet ensimmäisenä? Kun selaat virtaa, mihin huomiosi kiinnittyy? Kun pohdit sisältöideoita TikTokiin, mitä mietit ensimmäisenä? Vastaus kaikkiin on (tai pitäisi olla) kuva tai video.

Yksi eniten hokemistani mantroista on varmasti ”kuva pysäyttää peukalon”, mutta se ei yksinään riitä, kun puhumme sisältökonseptista ja sen toimivuudesta. Erinomaisessa sisältökonseptissa teksti ja kuva kertovat samaa tarinaa. Koska huomiomme kiinnittyy lähes poikkeuksetta ensimmäisenä julkaisun visuaaliseen elementtiin, kuva aloittaa tarinan, ja teksti jatkaa sitä.

Sisältökonsepteja luodessa tulisi siksi aina pohtia myös visuaalisen sisällön raamit. Teemmekö kuvaan kehykset tai annammeko ohjeistuksen värimaailmasta? Hyödynnämmekö kuvituksessa pelkkää grafiikkaa, jolloin graafisen suunnittelijan on helppo tuottaa useampia kuvituksia kerralla?

2. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, video viisinkertaistaa

Olet varmasti kuullut sanonnan ”kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”. Kuvan merkitystä ei siis kannata vähätellä sosiaalisen mediankaan sisällöstä puhuttaessa. Onnistunut visuaalinen sisältö vahvistaa tunnesidettä brändiin.

Väitän videon viisinkertaistavan viestin vaikuttavuuden, mutta tämä pätee ainoastaan videon ollessa onnistunut. Sosiaalisen median alustat ovat muuttuneet tai muuttumassa videosisältöjen tyyssijaksi, joka aiheuttaa päänvaivaa monelle markkinoinnin tekijälle. Mikä tahansa liikkuva kuva ei ole avain onneen, vaan video vaatii sisältömuotona tekijältään paneutumista.

Jos päätät rakentaa sisältökonseptisi videon varaan, muista tehdä se harkiten. Sosiaalisen median video ei vaadi monikameratuotantoa, vaan monesti yksinkertainen ja aito video on toimiva. Kunhan se on tehty kanavan ehdoilla ja tavoitteet mielessä pitäen.

3. Visuaalisuus tekee brändistä muistettavan

Hyvä kuva jää mieleen. Miksi et siis toisi brändiäsi näkyviin kuvaan?

Liian usein näkee kuvia, joissa brändi ei ole tunnistettavissa. Vaikka julkaisijasta nähdään, kenestä on kyse, sosiaalisen median sisältötulvassa se ei riitä. Brändin tulee olla tunnistettavissa kuvasta tai videosta.

En tarkoita, että logo kannattaisi tuoda keskelle kuvaa. Tarkoitan, että tunnistettavuutta tulee rakentaa hillitysti ja suunnitellusti osana kokonaisuutta. Eikä tämä aina edes tarkoita logoa, brändielementtejä kun on muitakin: värit, kuviot, äänet, kuvaustyyli – listaahan voisi jatkaa vaikka kuinka!

Onnistuneessa sisältökonseptissa visuaalinen linja on mietitty brändielementtejä myöden. Toisinaan voidaan hyödyntää värejä, toisinaan tuotteita – kunhan visuaalisuus on tunnistettavaa ja yhdenmukaista.

4. Kuva luo mielleyhtymän sisältökonseptiin ja brändiin

Onnistunut sisältökonsepti on hyödyllinen ja kiinnostava. Mutta jos emme edes tiedä sisällön olevan osa toistuvaa konseptia, se ei ole kumpaakaan.

Kuvan tai videon kautta voimme helposti luoda yhteyden sisältökonseptiin ja sen myötä muihin brändin sisältöihin. Kuten jo mainitsin, hyvä sisältökonsepti on tunnistettava ja toisaalta mahdollisimman yksinkertainen, jotta vastaanottaja yhdistää sen osaksi kokonaisuutta.

Ideaalitilanteessa sisällön kautta vastaanottajalle välittyy mielleyhtymä sekä brändistä että sisältökonseptista. Tämä vaatii sen, että sisältökonsepti ei kikkaile liikaa, ja visuaalisuus on suunniteltu huolella. Tee testi: laita muutama sosiaalisessa mediassa jakamanne kuva vierekkäin toimialanne muiden tekijöiden kuvien kanssa. Erotatko omasi? Tunnistavatko kollegasi teidän sisältönne? Jos vastaus on kielteinen, vaatii sisältökonseptinne visuaalisuus viilausta.

Jos nyökyttelit lukiessasi näitä väittämiä, heitän kanssasi virtuaalisen ylävitosen! Sisältökonseptointi on hankalaa, mutta hauskaa – ja onnistuessaan erittäin palkitsevaa. Kun kaipaat ideointiapua konseptointiin tai toisia silmäpareja varmistamaan erottuvuutenne, tiedät mistä minut tavoittaa.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta