LM Someco logo

Maksettu Google-näkyvyys – hakusanamainontaa vai jakelukanava?

Googlen hakukone tarjoaa yrityksille eri tapoja listata myytäviä tuotteita ja palveluita ostoaikeissa oleville hakukoneen käyttäjille. Mistä tässä Googlen hakusanamainonnassa tai Google Shopping -mainonnassa on kyse, ja miten siitä otetaan kaikki irti?

Jotta tuotteita ostetaan, tulee niiden olla saatavilla sekä asiakkaiden mielissä että fyysisesti (engl. mental availability, physical availability). Mentaalinen saatavuus tarkoittaa todennäköisyyttä sille, että asiakkaasi huomaa tai ajattelee brändiäsi silloin, kun tarve tarjoamallesi tuotteelle tai palvelulle syntyy.

Hakutuloksissa näkyminen varmistaa fyysisen saatavuuden

Fyysinen saatavuus tarkoittaa brändin läsnäoloa ostohetkellä. Ruokakaupassa tämä tarkoittaa yksinkertaisesti brändin bongaamista oikeasta hyllyvälistä. Samoin digitaalisessa maailmassa tuotteen tulee löytää tiensä kiinnostuneen ostajan näytölle ja erottua edukseen.

Olipa kyseessä sitten maksettu näkyvyys Googlen hakutuloksissa tai verkkokaupoille suunnatussa Google Shopping -palvelussa, ovat käyttäjät jo haun tehdessään osoittaneet ostamisen olevan tavalla tai toisella ajankohtaista juuri nyt. Pelkistettyjen tekstimainosten tai Google Shopping -tuotekuvien tehtävä ei ole luoda mentaalista saatavuutta, vaan mahdollistaa ostoprosessin aloitus. Brändi kuitenkin hyötyy, jos ostohetkellä fyysisen saatavuuden lisäksi myös mentaalinen saatavuus on vahva. Jos brändien väliset erot ovat pieniä, tekee asiakas valintansa paremman brändimielikuvan perusteella.

Markkinoinnin neljä taktista P-kirjainta

Markkinointitaktiikat on perinteisesti luokiteltu neljään P-kirjaimeen: product, price, place, promotionPromotionin eli mainonnan tehtävä on saada asiakkaiden huomio ja luoda mentaalista saatavuutta silloin, kun ostaminen ei ole ajankohtaista. Place puolestaan varmistaa brändisi löytymisen niistä jakelukanavista, joissa asiakkaasi asioivat.

Suurin osa kaikista potentiaalisista asiakkaista ei kuitenkaan ole ostoaikeissa juuri tänään. Ostosyklit saattavat vaihdella viikoittaisista ruokaostoksista pitkiin B2B-ostoprosesseihin. B2B-puolella on tutkittu, että ostaminen on ajankohtaista vain 5 prosentilla potentiaalisista asiakkaista, jolloin myös maksetulla hakunäkyvyydellä tavoitetaan vain pieni osa koko markkinasta.

Maksettu hakunäkyvyys jakelukanavana

Googlea voikin siis luontevasti ajatella jakelukanavana mainosalustan sijaan. Uusi ajattelu ei kuitenkaan vähennä maksetun haun tärkeyttä. Päin vastoin, ajattelu auttaa näkemään maksetun näkyvyyden jatkuvana markkinointitoimena, jonka tehtävä pitää brändisi asiakkaiden mielissä ja kotiuttaa ostoaikeissa olevat potentiaaliset asiakkaat.

Ajattelun muutos auttaa myös näkemään maksetun hakunäkyvyyden satsaukset muina kuin mainoskuluina. Kuukausittaisen vakituisen budjetin sijaan Googlessa pitäisi pystyä kattamaan kaikki ne kerrat, kun brändin kategorian tuotteita haetaan – kunhan vain avainsanalistat ovat tarkasti luotuja ja liikenteen arvo sivulle on pystytty tarpeeksi hyvin määrittämään. Varsinainen mainosbudjetti kannattaa ohjata mainontaan, jolla asiakkaillesi luodaan brändimielikuvaa ja mentaalista saatavuutta.