Katja Mikkola

Sisältöstrategi Katja Mikkolan matka LM Somecolla alkoi vuonna 2015 sisällöntuottajan tehtävissä silloisen Somecon leivissä. Tästä polku on kulkenut konsultin saappaiden kautta sisältöstrategin rooliin, jossa Katja auttaa asiakkaita kehittämään sisältömarkkinointia niin sosiaalisessa mediassa kuin muissa digitaalisissa kanavissa. Katjalla on vankka pohja asiakaspalvelusta, ja hänen mediatutkimuksen maisterin paperinsa näkyvät työssä analyyttisena otteena ja kokonaisvaltaisena näkemyksenä.

Työpäivät kuluvat asiakkaiden, ideoinnin, kirjoittamisen, konseptoinnin ja sparrausten parissa.

Asiakkaiden tarpeet keskiössä

Asiakkaiden kanssa työskennellessään Katjan vahvuutena on kyky astua asiakkaan saappaisiin. Katja osaa mukauttaa toimintansa kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi ja hän ymmärtää, mitä asiakas odottaa ja haluaa. Tämä on avain sujuvaan yhteistyöhön.

”Suurin osa työajastani kuluu asiakaskontaktien parissa, joten oikeanlainen kommunikointi on oleellista. On hyvä tiedostaa asiakkaan haasteet ja resurssit, jotta osaa auttaa parhaalla mahdollisella tavalla”, Katja kertoo.

Kukin asiakas on tietenkin omanlaisensa, joten myös heille ideoitujen ratkaisujen ja sisältöjen on oltava juuri heille räätälöityä. Asiakkaat ovatkin kehuneet Katjaa sekä sujuvasta kommunikoinnista että ideoiden rikkaudesta.

Parasta työssä on osaavat kollegat

Katjalle ajan hermolla pysyminen on avain onnistumisiin ja hän haluaa pystyä perustamaan näkemyksensä tuoreeseen tietoon ja ajankohtaisiin ideoihin. Hyvä sisältöstrategi osaa myös tarvittaessa kysyä neuvoa ja sparrata työkavereitaan.

Katja kehuukin LM Somecolaisia taitavaksi, fiksuksi ja avuliaaksi porukaksi. Kukin tuo pöydälle oman osaamisensa, eikä pelkää jakaa sitä muille. Työkavereiltaan Katja on oppinut esimerkiksi esiintymistaitoa ja oikeanlaista äänenkäyttöä. Ihanat työkaverit auttavat myös jaksamaan alati muuttuvaa alaa ja paikoitellen kiireistä työtahtia.

Välillä hektinen työ vaatii taukoa, ja siihen Katjan mukaan paras ratkaisu on tehdä selkeä jako työajan ja oman ajan välillä. Katja rentoutuu myös joogasalissa sekä elokuvateatterin uumenissa. Hektisimmän työputken katkaisee fiilistely höyryävä teemuki kädessä.