LM Someco logo

Opiskelijat #SomenHermolla

Markkinointiviestintätoimisto LM Someco mahdollistaa entistä useamman markkinointi- ja viestintäalan opiskelijan osaamisen kehityksen kutsumalla mukaan nyt myös tradenomiopiskelijoita suosittuun #SomenHermolla-koulutusohjelmaansa. Viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten suosiman kuukausittain toteutettavan koulutuksen aikana sosiaalisen median asiantuntijat käyvät läpi, miten eri sosiaalisen median kanavien uudistukset vaikuttavat erilaisten toimijoiden mahdollisuuksiin hyödyntää sosiaalista mediaa markkinoinnissa ja viestinnässä.  

Aiemmin 50 yliopisto-opiskelijaa on päässyt mukaan ohjelmaan maksutta, mutta nyt koulutusmahdollisuus laajenee ja haku avataan myös viestinnän ja markkinoinnin ammattikorkeakouluopiskelijoille, tarjoten mahdollisuuden 75 opiskelijalle osallistua syvälliseen sosiaalisen median koulutukseen. 

Päätös laajentaa opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua ammattilaisille suunnattuun koulutukseen heijastaa LM Somecon sitoutumista valmentaa kaikilla koulutustasoilla markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisia, jotka ovat valmiita kohtaamaan tulevaisuuden työelämän haasteet ja vaatimukset.  

Haluamme varmistaa, että alan opiskelijoilla on mahdollisimman hyvät ja todenmukaiset eväät työelämään valmistautumisessa. Ajattelemme, että sekä korkeakoulut että työelämä hyötyvät aidosti toistensa osaamisesta, verkostoista ja toimintaympäristöistä.

Minna Valtari, LM Somecon koulutusliiketoiminnan johtaja

Tiivis yhteistyö korkeakoulujen ja työelämän välillä luo kattavan tulevaisuuden osaamisverkoston. Työelämälähtöisillä oppimismahdollisuuksilla, kuten #SomenHermolla-koulutusohjelmalla, on keskeinen rooli opiskelijoiden oppimisprosessissa ja osaamistavoitteiden saavuttamisessa. 

Haku avautuu tiistaina 28.11. ja päättyy maanantaina 18.12. Osallistujat valitaan arpomalla ja onnekkaille tiedotetaan tiistaina 19.12.2024.

Myös vuonna 2024 kannattaa pitää osaaminen ajan tasalla. #SomenHermolla-webinaarisarjan avulla pysyt aina ajan tasalla uusista tuulista ja kanavien muutoksista.