LM Someco logo

LM Someco kasvaa ja jakaa tulosta työntekijöille

Yrityksen kasvaessa markkinointiviestintätoimisto LM Someco panostaa organisaation kehittämisessä tunneälyyn ja psykologiseen turvallisuuteen. Tänäkin vuonna tiimille jaettiin vuosibonuksena 10 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Vuonna 2022 LM Somecon liikevaihto oli 6,9 miljoonaa euroa ja myyntikate 5,1 miljoonaa euroa. Liikevoittoa tilikaudella kertyi 812 000 euroa, ja liikevoittoprosentti oli 16 prosenttia. Yritys työllisti vuoden lopussa 64 henkilöä.  

”Strategisena tavoitteenamme on parantaa asiakasyritystemme liiketoiminnan menestystä luovan brändin rakennuksen keinoin niin vahvasti, että olemme asiakkaamme luotettava ja luova markkinointikumppani tänä rajattomien mahdollisuuksien aikakautena,” toimitusjohtaja Sam Hansén kertoo. ”Panostamme jatkuvasti oman osaamisemme kehittämiseen, jotta osaamme kokonaisvaltaisesti auttaa asiakkaitamme jokapäiväisessä brändin rakennuksessa.”

Osaamisen kehitys ytimessä

Markkinointi- ja viestintäalalla mahdollisuudet ovat rajattomia ja teknologinen kehitys tuo uutta opittavaa koko ajan lisää. Esimerkiksi tekoälyn hyödyntäminen niin kuvatuotannossa kuin vaikka sisältöjen konseptoinnissa tuo äärettömästi uusia mahdollisuuksia. ”Meillä osaaminen kehittyy joka päivä ja sen polku on koko markkinointikentän levyinen. Haluamme varmistaa, että jokainen LM Somecolainen pääsee kehittämään paitsi omaa osaamistaan, myös yhdessä kehittämään uutta. Käytännössä tämä tarkoittaa uuden oppimista tukevia prosesseja ja vaikkapa sitä, että niin henkilökohtaiseen kuin yhteiseen kouluttautumiseen on varattu aikaa.

”On tärkeää huolehtia, että yrityskulttuuri huolehtii yksilöiden kasvamisesta ja jatkuvan muutoksen siedettävyydestä. Siksi panostamme nyt etenkin psykologiseen turvallisuuteen, tunneälyyn ja yhteistyötaitojen kehittämiseen yhä paremmiksi”, Hansén kertoo vuoden 2023 panostuksista. ”Tunneälykkään kulttuurin kehittäminen ja sanoittaminen on tärkeää. Asiakkaille LM Somecon joustava yhdessä tekemisen tapa ja laaja osaamisen yhdistelmä näkyy tavoitteiden ja tulosten saavuttamisena.”

Tämän laajan osaamispaletin kehittäminen on ollut LM Somecon kehityksen ja menestyksen taustalla. Erityisesti LM Someco on panostanut digitaalisen markkinoinnin yhdistämiseen kiinteäksi osaksi kokonaisvaltaista brändinrakennusta. LM Somecon pitkäaikaisia asiakkaita ovat mm. Orkla Suomi, Vaasan, Cloetta, Toyota, Raisio, Metso Outotec, Suomalaisen työn liitto ja Ulkoasiainministeriö.

LM Somecolla on yli sata asiakasyritystä tai -organisaatiota, jonka kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä ja lisäksi toteutetaan paljon strategisia suunnitteluprojekteja, kampanjakokonaisuuksia ja valmennuksia.