LM Someco logo

Berner valitsi LM Somecon

Berner on valinnut neljä strategista mainostoimistokumppania. Valinta toteutettiin kilpailutuksen kautta, jossa painotettiin erityisesti monipuolisuutta, kansainvälisyyden mahdollisuuksia, toimivia prosesseja sekä luovuuden, uusien digitaalisten ratkaisujen sekä tekoälyn roolia markkinointiviestinnässä. Yhdeksi neljästä kumppanista valittiin LM Someco.

​Berner on valinnut strategiset mainostoimistokumppaninsa. Mainostoimistokumppanien valinta toteutettiin kilpailutuksen kautta ja kumppaneiden valinnan taustalla oli tarve varmistaa, että brändiviestintä kehittyy ja että Bernerin brändi, vastuullisuus ja kansainvälisyys näkyvät laadukkaasti eri sidosryhmille. Samalla oli tarve tiivistää verkostoa entisestään.

”Haemme pitkäaikaisia kumppanuuksia, joissa odotamme molemminpuolista sitoutumista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluamme tehdä tehokasta ja vaikuttavaa markkinointia, joka sisältää myös jatkuvuutta. Strategisten mainostoimistokumppaneiden kanssa näiden toteuttaminen on luonnollista ja mutkatonta”, Bernerin markkinointijohtaja Satu Laakso kertoo.

Kilpailutus aloitettiin keväällä 2023 ja prosessi kesti muutaman kuukauden. Mainostoimistoille annettiin briiffi, jonka lopputulosta tarkasteltiin mm. prosessien ja toimintamallien sekä mittareiden kautta.

”Pyysimme kilpailutukseen osallistuneita toimistoja ottamaan kantaa mm. järjestelmiin, prosesseihin ja toimintamalleihin sekä esittämään miten esimerkkibrändin kehitystyö strategisesti purettaisiin. Luovuus oli tietysti tärkeässä roolissa ja sitä tarkastelimme referenssien kautta. Koska Bernerillä on yritysbrändin lisäksi kymmeniä kuluttajapuolen brändejä sekä kategorioita ja lisäksi kolme liiketoiminta-aluetta b2b-puolella, meillä oli tarve löytää useampi kumppani”, Laakso kertoo.

LM Somecon asiakkuusjohtaja Mathias Lampenius ja luova johtaja Nazzareno Sifo kuvailevat kilpailutusprosessia kattavaksi ja haastavaksi.

“Olemmekin innostuneita ja ylpeitä voidessamme olla yksi Bernerin strategisista mainostoimistokumppaneista, varsinkin kun luova kumppanuus on tärkein palvelulupauksemme. Tämä tarkoittaa yhteistyötä, jossa ajatukset syntyvät ja kehittyvät vapaasti ja rohkeasti yhden toimintaa ohjaavan idean ympärille niin, että meidän 40-vuotinen kokemuksemme ja Bernerin 140-vuotinen asiantuntemus yhdistyvät saumattomasti täysin uudenlaisiksi brändikokemuksiksi”, Lampenius ja Sifo kommentoivat.