Sisältöstrategia

Sisältöstrategia

Autamme sinua luomaan sisältöstrategian, joka antaa konkreettiset edellytykset tehokkaan sisältömarkkinoinnin tekemiseen. Sisältöstrategia tukee organisaationne liiketoiminnallisia tavoitteita ja missiota mahdollisimman vaikuttavan sisällön avulla. Työn aikana täsmennetään mm. tavoitteet ja niitä tukevat sisältökonseptit, kanavien roolit ja kohderyhmät, relevantit mittarit ja käytännön toimintatavat.

Lähtökohtamme strategiatyössä on, ettei yksikään hyvä sisältö jäisi kuluttamatta. Kiinnitämme erityisen paljon huomiota siihen, miten sisällöt löytävät kohdeyleisönsä. Siitä syystä saatte meiltä sisältöstrategian, jossa sosiaalisen median kanavat ovat tärkeässä roolissa.

Mielestämme sisältöstrategia on pelkkää inbound-ajattelua laajempi käsite. Sisältöstrategian avulla voidaan myös tukea vaikkapa työnantajakuvaviestintää tai julkisorganisaation viestintää sidosryhmilleen.

Tavoitteet määrittelet sinä, yhdessä työstämme suunnitelman sinne pääsemiseksi. Kokeneet strategimme ymmärtävät markkinointiviestinnän ison kuvan ja toteutamme sisältöstrategiatöitä niin B2B-yrityksille, kuluttajabrändeille kuin julkisorganisaatioille.

Uskomme jatkuvaan omasta tekemisestä oppimiseen, minkä vuoksi strategia ei saa olla staattinen paperi. Onnistuneen strategiatyön täytäntöönpanoon tarvitaan roadmap, joka tukee käytännön toimenpiteitä. Sisältöjen toimivuutta tulee myös mitata jatkuvasti, ja soveltaa opittua käytännössä. Strategiatyön jälkeen pidettävissä sparraustapaamisissa olemme tukenanne strategiassa määriteltyjen asioiden käytäntöön viemisessä.