Vesteran logo lipussa.

Vestera

Askel kerrallaan kokonaisvaltaiseksi markkinointi­viestinnän kumppaniksi

Yhteistyömme käynnistyi alun perin markkinointiviestintä- ja verkkosivustoprojekteilla, josta kumppanuus laajeni sosiaalisen median sisällöntuotantoon sekä digimainontaan. Yhdessä rakentaminen huipentui kokonaisvaltaisessa brändiuudistuksessa, jonka tuloksena julkaistiin uusi Vestera-nimi, visuaalinen ilme sekä täysin päivitetty verkkosivusto.

”LM Somecon tiimi on vakuuttanut meidät ammattitaidollaan ja laaja-alaisella osaamisellaan brändiuudistuksen sekä päivittäisen markkinointityön toteutuksessamme. Olemme saaneet asiakkailtamme sekä sidosryhmiltämme pelkästään positiivista palautetta uudesta raikkaasta brändi-ilmeestämme sekä nimestämme.”

Salla Sarkkinen​
Markkinointipäällikkö, Vestera Oy

Haaste: kun yritys kasvaa nimeään isommaksi

Rakennusliike S. Tikakoski on kelpo nimi yhtiölle, joka oli saanut alkunsa yhden tarmokkaan miehen haaveesta. Mutta kun yritys kasvaa paikallisesta toimijasta valtakunnalliseksi asiantuntija- ja palveluyritykseksi, se kasvaa usein myös ulos tunnuksistaan ja viestintäkäytänteistään.

Hyvin sujuneen aiemman yhteistyön vuoksi saimme alkaa tarkastella tilannetta yhdessä asiakkaan kanssa. Pohdittavana oli paljon kysymyksiä: mikä on strateginen johtoajatuksemme, miten vahvistamme järkeen ja tunteisiin vetoavaa vuorovaikutusta, miltä me haluamme näyttää, kuulostaa, tuntua.

Brändi tarvitsee toimintaa ohjaavan idean

Tavoitteenamme oli rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa uusi, ihmisläheinen ja erottuva palvelurakentamisen brändi, joka auttaa yritystä kasvamaan. Sen pohjaksi kiteytettiin ydinajatus: hyvän valinnan tuntee. Kaikkea brändiin liittyvää toimintaa ja päätöksentekoa ohjaava idea kumpuaa asioista, joista kohderyhmät oikeasti välittävät, sekä järjen että tunteen tasolla.

Vestera oli jo Tikakoskena ollessaan työstänyt ja kirjannut myös missionsa, visionsa ja arvonsa. Uuden identiteetin kehittämiselle oli vankka pohja.

Nimenannon hienous ja haasteet

Brändi- tai yritysnimen kehittäminen on polku, jonka varrella on tehtävä valintoja ja päätöksiä: lyhyt vai pitkä, selkeä vai kiehtova, konkreettinen vai abstrakti, pehmeä vai jämerä? Mitä nimiehdokas viestii, miltä se näyttää kirjoitettuna ja kuulostaa lausuttuna, millaisia mielikuvia se luo?

Polun poikki on tosin pystytetty monta veräjää. Lukemattomat hyvät ideat törmäävät siihen, että nimi on jo rekisteröity tai sille kaavailtu verkkotunnus on varattu.

Nämä esteet ylitti täsmällinen ja ryhdikäs Vestera-nimi, joka luo mielleyhtymiä yrityksen länsisuomalaisiin juuriin ja rakennusalaan.

Kuva työmaalta jossa Vesteran logografiikka aitaelementissä.

Ilme: paljon uutta, jotain tuttua

Uuden brändin ilmeen haluttiin viestivän yrityksen ainutlaatuisuudesta: Vestera on yritys, joka hallitsee asiansa, mutta muistaa aina, että rakennuksia tehdään ihmisille.

Siksi yritykselle valittu logotyyppi, värit, typografia ja muut graafiset elementit kertovat vahvasta asiantuntijuudesta, johon punoutuvat aina lämpö, ihmisläheisyys ja raikas ilmavuus. Edellisestä ilmeestä poimittiin sillanrakentajaksi ripaus oranssia.

Sivuja brandbook-dokumentista.

Digitaalisen kodin remontti

Verkkosivustonkin haluttiin kertovan muutoksesta. Samalla kun sivuston ulkoasu uudistettiin, haettiin myös tuoreita painotuksia sivuston rakenteeseen, toiminnallisuuksiin ja sisältöön. Avainsanoja olivat selkeys ja helppokäyttöisyys. Uuden visuaalisen ilmeen lisäksi oli tärkeää saada sivustolle näkyvä viesti siitä, että Tikakoskesta on kasvanut Vestera.

Vesteran web-sivujen ulkoasua desktop ja mobiilimuodoissaan.

Brändityön taustalla jatkuva sosiaalisen median yhteistyö

Kun Vestera valitsi alkuvuodesta 2022 LM Somecon sosiaalisen median kumppanikseen, käynnistimme yhteistyön nykytilanteen auditoinnilla. Sen pohjalta kirkastimme yhteisessä työpajassa yrityksen sosiaalisen median viestinnän kohderyhmät sekä pääviestit, jotka jalkautimme arkeen sosiaalisen median sisältökonseptien avulla.

Halusimme varmistaa strategisesti tärkeimpien teemojen jatkuvan näkyvyyden paitsi konseptoiduilla ja visuaalisesti yhtenäisillä sisällöillä, myös suunnitelmallisella mainonnalla Facebookissa, Linkedinissä ja Googlessa.

Vesteran facebook-postauksista kuvakaappauksia.

Selkeyttä ja yhtenäisyyttä sosiaaliseen mediaan

Kun tekemisen suuntaviivat oli yhdessä selkiytetty, aloitimme paitsi uuden brändin kehittämisen, myös samanaikaisesti säännöllisen sisältöjen tuotannon ja mainonnan. Olemme auttaneet asiakasta niin verkkosivuilla ja somessa julkaistujen blogien, asiakastarinoiden, asiantuntijoiden ja kohteiden esittelyiden kuin uutiskirjeen ja mediatiedotteidenkin työstämisessä.

Säännöllinen, suunnitelmallinen sisältömarkkinointi on tuonut selkeät kehykset ja järjestelmällisyyttä Vesteran digitaaliseen näkyvyyteen. Sisällöissä ovat hyvällä menestyksellä saaneet näkyvyyttä myös Vesteran monipuoliset asiantuntijat, ja mainonnalla olemme onnistuneet tavoittamaan ja koskettamaan relevantteja yleisöjä.

”Vesteran puoli vuotta kestäneessä haastavassa nimi- ja brändiuudistusprojektissa prosessi eteni systemaattisesti, kaikki luvatut aikataulut pitivät täsmällisesti ja LM Somecon erinomainen tiimi ja heidän ammattitaitonsa ylitti kerta toisensa jälkeen odotukseni. Olin projektin lopputulemaan erittäin tyytyväinen.”

Sanna Heinonen​
Toimitusjohtaja, Vestera Oy​