Ostettu näkyvyys Facebookissa – parhaat käytännöt

Facebookista ostetaan yhä enemmän mediatilaa. Ostaminen, ostajat ja käytännöt muuttuvat nopealla tahdilla. Kun huomioit muutamia suunnitteluun, prosessiin ja työkaluihin liittyviä käytäntöjä, saat mediapanostuksista parhaan hyödyn irti.

IAB Finland on pitkään kerännyt digitaalisen median ostamiseen liittyvää dataa mediatoimistoilta ja vuoden 2019 ensimmäisellä kvartaalilla Facebook- ja YouTube-mainonnassa raportoitiinkin kasvua 6,1 %. Panostukset voivat hyvin olla kasvaneet vielä enemmän, koska suuri osa sosiaalisen median ostamisesta on hajautunut lukuisille toimijoille ja inhouse-tiimeille. IAB Finlandin kysely ei huomioi muiden kuin mediatoimistojen tekemiä ostoja. Moni miettiikin, miten ostaminen kannattaa tehdä: keskittääkö kaikki mediatilan ostot yhdelle toimijalle, hakeako syvällistä kanavakohtaista osaamista eri toimistoista vai rakentaako sisäinen tiimi. Tässä tekstissä tuon esille parhaita käytäntöjä mediatilan ostamiseen Facebookissa.

Tiukentuneet tavoitteet vaativat perusteellisempaa ja luovempaa suunnittelua

Vaatimukset mainostettavan sisällön laadulle kovenevat jatkuvasti. Luovan suunnittelun ja oivaltavan toteutuksen merkitys korostuu. Jos sisältöäsi ei huomata eikä se herätä tunnetta ja toimintaa, et saa vaikutettua kohderyhmäsi käyttäytymiseen. Brändistä tulee kertoa tavoitteellisia, tunteita herättäviä ja toimintaan johtavia tarinoita, jotka eivät hajoa tai katoa mikrosisällöissä.

Sisällöt kannattaa suunnitella niin markkinoinnillinen kuin viestinnällinen näkökulma huomioiden. Toimiva sisältömix on sopiva sekoitus brändin ydinviestiä ja toisaalta viestinnällisistä teoista tiedottamista. Konseptoimalla sisältöjä ja suunnittelemalla ne suoraan mobiilisti toimiviksi kokonaisuudesta rakentuu looginen ja se todennäköisesti myös tukee liiketoiminnallisia tavoitteita.

Yhä useammat brändit ostavat ja mittaavat erityisesti mainonnan muistamisen muutosta näkyvyyden, kattavuuden tai klikkihintojen sijaan.

Arvio mainoksen muistamisen muutoksesta on saatavilla, kun ostetaan brändin tunnettuutta, videon näyttökertoja tai sivujulkaisuihin sitoutumista. Määre mittaa, monenko ihmisen arvioidaan muistavan nähneensä mainoksen, jos heiltä kysyttäisiin sitä kahden päivän kuluttua. Hyvän suunnittelun merkitys tulosten aikaansaamisessa on iso. Klikkejä ja kattavuutta voi saada huonommallakin sisällöllä, mutta muistamisen muutos vaatii kokonaisvaltaista suunnitteluosaamista.

Ostamisen prosessi ja työkalut

Mainonnan ostamisen suunnittelu kannattaa nivoa yhteen sisältöstrategian kanssa. Kun kanavakohtaiset sisältökärjet on suunniteltu ja tavoitteet ovat selkeät, on mainosbudjetti helpompi jakaa eri kanavien, tavoitteiden ja toimenpiteiden kesken. Ostetulle mainonnalle asetettavat mittarit auttavat tekemään mainontaa suunnitelmallisesti.

Näkyvyyttä voidaan ostaa monen eri työkalun avulla. Perinteinen tapa on ostaa mainontaa Facebookin Ads Manager -sovelluksella tai yksinkertaistetulla Boost post -toiminnolla. Suuri osa mainostajista on kuitenkin myös innostunut tutkimaan mainonnan automaation mahdollisuuksia Facebookissa. Esimerkiksi me LM Somecolla hyödynnämme mainonnan automaatiotyökaluna Smartly.io -sovellusta Facebook- ja Instagram-ostoissa.

Automaation hyödyntäminen järkevöittää ostamista ja tuo mahdollisuuden tarkkaan kohdennukseen, optimoituun budjetin jakoon ja kustannustehokkuuteen.

Mainonnan automaatiolla tarkoitetaan yhden tai useamman mainonnan toteutuksen vaiheen automatisointia – eli järjestelmä toteuttaa oston automaattisesti sääntöjen pohjalta. Automaatiotyökalujen avulla mainontaa voidaan toteuttaa tiettyjen sääntöjen mukaan automoidusti ja kustannustehokkaasti ilman käsityötä. Suuren tuotevalikoiman verkkokaupassa voidaan automatisoida tuotteista eri malleilla jatkuvaa vuorovaikutteista mainossisältöä uudelleenkohdennukseen. Automaatiotyökaluilla ostetun mainonnan sisältöihin voidaan myös rakentaa kiertoa, jottei kova toisto ärsytä.

Parhaita käytäntöjä ostamiseen

1. Räätälöi sisältösi kanavakohtaisesti. Sosiaalisessa mediassa haetaan vuorovaikutusta, joten huomioi tämä suunnittelussa. Tee mainonnastasi räätälöityjä versioita niin televisioon, ulkomainontaan kuin sosiaaliseen mediaan.

2. Facebook ja muut alustat, joille Facebook-mainontaa sijoitellaan (kuten Instagram ja Messenger) ovat pääasiassa mobiilisti käytettäviä kanavia. Suunnittele sisältösi niin, että brändi tulee selkeästi esille, mutta älä ylituputa liimaamalla ylimääräisiä logoja sisältöösi. Kuvat ja videot ovat mobiilinäytöllä verrattain pieniä. Mitoita myös tekstisisältösi toimimaan niin orgaanisena kuin maksettuna sisältönä.

3. Ostaessasi näyttökertoja tai näkyvyyttä videosisällölle, optimoi sisältösi Facebookia varten. Videon tulee koukuttaa heti kolmen ensimmäisen sekunnin aikana, jotta saat yleisösi katsomaan videota mahdollisimman pitkään.

4. Facebook ei ole bannerimainosten sijoittelupaikka. Kuvat eivät saa jo sääntöjenkään mukaan saa olla täynnä tekstiä. Jos kuvastasi yli 20 % on tekstiä, mainonnan teho heikentyy ja hinta nousee.

5. Toimiessasi liiketoimintakumppanien, kuten vaikuttajien kanssa, merkitse niin orgaanisessa kuin ostetussa sisällössä aina läpinäkyvästi kumppanisi.

6. Huolehdi, että saat ostettua viestillesi hyvän toiston, mutta älä luukuta yhtä ja samaa sisältöä lukuisia kertoja. Tee sisällöstäsi variaatioita ja osta näkyvyyttä sisältöjä kierrättäen.

Jos haluat perehtyä lisää sosiaalisen median mainonnan suunnitelmalliseen tekemiseen, tutustuhan myös vaikuttavan mainonnan oppaaseemme!

Kerro meille haasteesi, luodaan yhdessä ratkaisu!

Blogi ja uutiskirje

Max. 1 kirje kuukaudessa, 5 minuuttia ajastasi ja saat katsauksen toimialamme uusiin tuuliin.