Mikko Laasola

LM Somecon AD Mikko Laasola haluaa rakentaa vahvoja siltoja brändin ja digitaalisten kanavien välille. Tämä tarkoittaa käytännössä digitaalisten markkinointikanavien tuntemista ja niiden valjastamista brändin tarinaa sekä liiketoimintaa kasvattaviksi tekijöiksi.

Kaiken keskiössä ovat ne kuluttajat, joille haluamme puhua. Meidän tulee tarjota heille tarpeellisia ja joskus myös viihdyttävään muotoon puettuja sisältöjä sekä kuunnella heitä herkällä korvalla.

Huomioitavaa on myös, että yritysten arvot kiinnostavat ja niiden on oltava läsnä nykyisin paljon enemmän kuin aikaisemmin, Mikko muistuttaa.

Kokonaisvaltainen ymmärrys mainonnan jalkauttamisesta

Mikko on työskennellyt neljä vuotta LM Somecossa. Työ on pitänyt sisällään eri brändien toimeksiantoja mm. Orklalle, Raisiolle, Cloetalle, Toyotalle sekä useille muille tunnetuille bränditaloille. Aikaisemmin Mikko toimi kymmenen vuoden ajan itsenäisenä suunnittelija. Hänen asiakkaitaan olivat mm. Hesburger, FinnHEMS ja Tunturi-Hellberg. Kiinnostus visuaalisuuteen on jalostunut matkan varrella, mutta herätti Mikon uteliaisuuden jo nuorella iällä. Valmistuminen Lahden Muotoiluinstituutista Graafisen suunnittelun linjalta 2004 vahvisti tuota visiota. Uusien asioiden eteen asteleminen saa Mikon aina innostumaan.

– Siirtyminen menneestä nykypäivään tarkoittaa keskustelua sekä uuden näkökulma löytämistä. Haasteena on rakentaa vuorovaikutteisuutta halutun vision ja nykyteknologian välille siten, että viesti säilyy mahdollisimman kirkkaana. Näissä haasteissa haluan olla etunenässä, Mikko toteaa.

Tieto kasvattaa myös asiakkaidemme osaamista

Mikolle uusien teknologioiden hallitseminen tarkoittaa myös sitä, että asiakkailla on mahdollisuus oppia, miten hyödyntää tuoreimpia välineitä paremmin. – Paremmuus on suhteellista ja mitattavaa, mutta markkinoinnin työkaluista pyritään valitsemaan aina erikseen sopivimmat ja asiakkaan tarpeita parhaiten palvelevat kokonaisuudet, kun puhutaan vaikkapa sosiaalisesta mediasta.

Avoimuus vuorovaikutussuhteissa korostuvat yritysten ja kuluttajien välisissä suhteissa ja myös asiakassuhteissa markkinoinnin toimialalla, jolloin tieto liikkuu molempiin suuntiin, Mikko painottaa.

Kaikki asiat eivät muutu – Kyllä ja ei

Digitaalisissa kanavissa tehdään pitkäjänteistä työtä, jolla rakennetaan yritykseen liitettäviä mielikuvia. Samaan aikaan kuitenkin tehdään nopeita mainonnan kampanjoita samoissa kanavissa, jolloin kerroksellisuus korostuu ja suunnitelmallisuus on keskiössä.

– Kanavat ja sisällöt muuttuvat hyvinkin nopeasti, mutta se mikä ei muutu, on kärsivällisyys ja rohkeus pitää kurssi pitkienkin tavoitteiden saavuttamisessa – ”pamauttaa” Mikko lopuksi.